/Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam

Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam

V novembri budú spustené dve nové kolá projektu Zelená domácnostiam. Prvé kolo, ktoré spustia 21.11.2016, bude určené na podporu fotovoltických systémov, druhé kolo, plánované na 29.11.2016, na podporu výroby tepla.

Prvá časť určená pre fotovoltické systémy

Po predchádzajúcich 3. kolách projektu Zelená domácnostiam sa v novembri pripravujú ďalšie dve kolá. V prvom plánovanom termíne budú k dispozícii poukážky na fotovoltické systémy v celkovej hodnote 2,5 milióna eur, z toho 500.000 eur bude k dispozícii pre žiadateľov z Bratislavského samosprávneho kraja. Pre mimobratislavské domácnosti budú k dispozícii poukážky v hodnote 2 milióny eur.

Podpora výroby tepla teraz len pre mimobratislavské regióny

Ďalšie kolo s podporou výroby tepla bude určené len pre mimobratislavské regióny, pre ktoré sú vyčlenené poukážky v hodnote 4 milióny eur. Ani bratislavské domácnosti nevyjdú naprázdno, keďže ďalšie kolo, určené práve pre bratislavský región, je plánované na prvý štvrťrok 2017.

Termín realizácie inštalácie

Jednou z podmienok, ako využiť schválené poukážky, je termín realizácie projektu od schválenia poukážky. Tento termín sú 4 mesiace, počas ktorých je potrebné inštaláciu zvládnuť. Preto treba mať prípravu na realizáciu už zvládnutú, tí, ktorí nie sú ešte pripravení, by mali počkať na ďalšiu výzvu.

Aj my vieme pomôcť

Pri príprave projektu a následnej realizácii vieme pomôcť aj my. Spolu s našimi partnermi sa postaráme o projektovú časť, pomoc pri dokumentácii a zrealizujeme aj reálnu inštaláciu. Môžete sa na nás obrátiť na www.ecoprodukt.sk

Informácie aj manuál pre domácnosti môžete nájsť na stránkach Zelena domacnostiam.

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.