/Dom pre seniorov od českých študentov na 3. mieste prestížnej americkej súťaže DECATHLON

Dom pre seniorov od českých študentov na 3. mieste prestížnej americkej súťaže DECATHLON

Solar Decathlon je medzinárodná študentská súťaž v stavbe ekologických solárnych domov. Jej cieľom je podpora rozvoja udržateľnej architektúry a priblíženie tohto konceptu širokej verejnosti.

AIR HOUSE je koncipovaný ako energeticky nulový dom. Všetku energiu získava zo slnečného žiarenia. Koncepcia reaguje na odlišné klimatické podmienky západného pobrežia USA a Českej republiky. Pri výbere technológií bolo hlavným hľadiskom jednoduché a prirodzené fungovanie domu, ktoré by vyhovovalo potrebám a možnostiam zvolenej cieľovej skupiny.

 

air house

 
AIR House predstavuje malý dom s veľkorysým vonkajším priestorom určený pre dvojčlennú domácnosť 50 +, teda pre generáciu našich rodičov. Dom je navrhnutý ako chata pre ekologicky zmýšľajúcich ľudí na vrchole produktívneho veku, ktorá môže v dôchodku slúžiť pre plnohodnotné trvalé bývanie. Inšpiráciou je česká tradícia chatárstve a chalupárstve. Vďaka malým rozmerom a jednoduchému tvaru možno dom tiež postaviť na bežne veľkej záhrade. Vnútorná dispozícia kombinuje jeden obytný priestor a prefabrikovaný technologický modul s kúpeľňou, technickou miestnosťou, vonkajšie kuchyňou a skladom. Veľká terasa funguje ako rozšírenie vnútorného priestoru.

 
airhouse
air house

 
Fotovoltaický systém AIR House je zložený zo 33ks monokryštalických panelov o menovitom výkone 185 Wp a celkovom výkone 6,105 kWp . FV panel pracuje optimálne s účinnosťou 14,5 % pri pracovnej teplote 25 ˚ C. Jedná sa o fotovoltaický systém GRID ON od firmy SunnyWatt . FV panely sú umiestnené na kovovej konštrukcii nad tieniacimi rebrami “ canopy “ s južnou orientáciou v 5 radoch v sklone 10 ° . Na streche sú vytvorené 3 panelové polia po 11 paneloch zapojených do série . Panelové polia budú paralelne spojené v rozvádzači RDC umiestnenom v technologickej časti domu , kde sú panely istené proti nadprúdom ističmi a atmosférickému prepätiu zvodičom prepätia . Jednosmerné napätie je transformované na striedavé napätie ( 60Hz ) pomocou striedače SMA Sunnyboy 5000 – US . Striedač hľadá optimálny bod výkonu na volt – ampérovej charakteristike , čím sa optimalizuje maximálny možný výkon FVE . Životnosť FV panelov vrátane striedača je projektovaná na dobu cca 25-30 rokov . Všetka elektrická energia bude v Kalifornii dodávaná do siete v solárnom mestečku . V SR bude elektrická energia primárne napájať spotrebiče v dome a prebytky bude vykupovať formou “ zeleného bonusu “ . V SR bude možnosť premeniť PV systém na HYBRIDNÁ a využívať záložnej batérie . Dom sa tak stane energeticky nezávislým na distribučných sieťach . Bude možné testovanie domu , ktorý je čiastočne alebo plne nezávislý na dodávkach elektrickej energie z rozvodnej siete .

 
air house solárne panelyair house stavba

 
Solárny systém slúži v domácnosti na prípravu teplej vody a prikurovanie v AIR House. Skladá sa z dvoch plochých lyrových solárnych termických kolektorov KPG1 REGULUS od firmy Regulus. Slnečné žiarenie prechádza solárnym sklom a zachytáva sa na účinnom selektívnym absorbéri. Plocha kolektora je 2,39 m2. Kolektory sú umiestnené na nadstrešnej konštrukciu domu s južnou orientáciou a sklonom 25 °. Tepelná energia získaná zo solárnych kolektorov je distribuovaná do integrovaného zásobníka tepla IZT ATREA (Atrea). Navrhnutý solárny systém umožní 100% pokrytie potreby tepla na prípravu teplej vody počas súťaže. V klimatických podmienkach strednej Európy pokrývajú solárne systémy 50-60% ročnej potreby teplej úžitkovej vody v bežnej domácnosti (100% v letnom období a 10% v zime). V období s nízkou intenzitou slnečného svitu bude ohrev teplej úžitkovej vody doplnený tepelným čerpadlom.

Úspora vody

Bežná umývadlová batéria spotrebuje 13 litrov vody za minútu. V kúpeľni AIR House používame umývadlovú batériu Axor Starck Organic (Hansgrohe), ktorá má dve polohy pre nastavenie intenzity prúdu (3,5 l / min a 5 l / min). Vďaka EcoSmart technológii – prímesi vzduchu a špeciálnemu obmedzovaču prietoku je aj pri malej spotrebe vody prúd dostačujúci pre dôkladné umývanie. Batéria šetrí nielen vodu, ale aj suroviny a zdravie.

 
air house úspora vody

 
Telo je duté, čím je minimalizovaný spotrebovaný materiál a tým aj energie. Oddelený vodný prúd bráni priamemu kontaktu vody s telom batérie. Pitná voda sa tak nedostane do styku s olovom a niklom

 
air house render

zdroj: http://www.airhouse.cz

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.