/17-ročná vynašla spôsob ako vyrobiť čistú energiu a zároveň čistiť vodu!

17-ročná vynašla spôsob ako vyrobiť čistú energiu a zároveň čistiť vodu!

Google oznámil finalistov tohtoročného Google Science Fair a účasť bola naozaj impozantná.  Medzi  15 vynálezcov, ktorých cieľom je urobiť svet lepším miestom,  patrí Cynthia Sin Nga Lam. Ak vás zaújmajú milióny ľudí, ktorí žijú bez energie a vody, tak 17-ročná študentka z Austrálie postavila H2Pro. Je to malá prenosná fotovaltaická elektráreň a čistička vody  v jednom.  Tento zelený zázrak produkuje čistú energiu a pitnú voda súčasne.

S H2Pro, Cynthia si kladie za cieľ riešiť naraz dva problémy: ako zabezpečiť čistú vodu a elektrinu pre mnoho ľudí na celom svete ktorí k nej nemajú prístup. V súčasnej dobe 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode, zatiaľ čo 1 200 000 000 žije bez elektriny.

Cynthia vysvetľuje, že pri študovaní  fotokatalýzy  ju napadla myšlienka na postavenie H2Pro.

IMG_6123

(Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látok za prítomnosti fotokatalyzátor a svetelného žiarenia. Principiálne vychádza z fotolýzy, prirodzeného rozkladu niektorých látok pôsobením svetla, urýchlené prítomnosťou fotokatalyzátora. Ak je materiál s fotokatalytickými vlastnosťami vystavený svetelnému žiareniu vhodnej vlnovej dĺžky, aktivuje sa jeho povrch a spustí sa charakteristická reakcia.)

Cynthia-Lam

„V fotokatalýze, nielen sa vod čistí a sterilizuje, ale vodík je tiež produkovaný prostredníctvom štiepenia vo vode, ktorý môže byť použitý na výrobu elektrickej energie,“ hovorí Cynthia.

„Celý proces vyžaduje iba oxid titaničitý a svetlo – nie je potrebný žiaden ďalší zdroj energie. Avšak výroba vodíka je všeobecne slabá, pretože fotoexcitované elektróny majú vratnú tendenciu. Našťastie tento efekt možno prekonať pridaním reduktantov pretože niektoré organické znečistenia môžu slúžiť na tento účel.  Preto navrhujem spojiť dva mechanizmy spoločne, zvýšiť výnos a znížiť náklady na výrobu vodíka a zároveň čistiť vodu. “

hodiny na vodu
Hodiny na vod, vďaka galvanickému článku – u nás v obchode

Aj keď existujú podobné metódy takmer vždy vyžadujú externý napájací zdroj. To znamená že nemôže byť použité na odľahlých miestach. Cynthia si kladie za cieľ zmeniť tento nedostatok prostredníctvom fotokatalýzy, ktorá môže byť použitá v zvládnuteľné úrovni, umožňuje čistenie vody a výrobu elektrickej energie za ekonomicky a trvalo udržatelnej cesty.  Je to vynikajúci humanitárny dizajn a silný uchádzač o najvyššiu cenu. Veľa šťastia Cynthia!

zdroj: Inhabitat

+ google science Fair

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.