/Môže permakultúra transformovať priemyselné hospodárstvo?
permakultura-ekologicke.poptraviny-zdroje-udrzatelne-

Môže permakultúra transformovať priemyselné hospodárstvo?

O formách permakultúry sa toho napísalo  dosť a táto forma udržateľného potravinového zdroja sa dostáva aj do povedomia laickej verejnosti. Niektoré z projektov inšpirovali aj poľnohospodárov vo Veľkej Británii. No je fér povedať, že permakultúra je stále vnímaná ako niečo praktické pre výživu a komunitné záhrady, nie však finančný zisk.

Jedným z kľúčov je rozmanitosť. Napodobňovanie prírodných ekosystémov slúži na dosiahnutie skutočne symbiotického poľnohospodárstva. No tu nehovoríme o mestskej záhrade, ale o hektároch pôdy. Je veľmi ťažké vysporiadať sa s takou rozmanitosťou a komplexnosťou v priemyselnom meradle.

permakultura-ekologicke.poptraviny-zdroje-udrzatelne-

Plodiny by mali byť zberané približne v rovnakom čase. Je potrebné, aby sa dosiahol výnos určitej plodiny, ktorej predaj zaplatí marketing. Akákoľvek forma mechanizácie zasa bráni rozmanitosti rôznych kultúr a štýlom výsadby.

Permakultúra v je individuálnej, či priemyselnej praxi často inšpirovaná zjednodušeným archetypálnym lesom potravín. Rafter Ferguson z Univerzity v Illinois navrhuje štúdiu možnosti zavádzať permakultúru v stovkách fariem celých Spojených štátoch. Štúdia má ukázať, čo môže fungovať a čo nie. Rôzne techniky môžu byť upravené a prispôsobené pre veľké poľnohospodárske systémy.

permakultura-ekologicke.poptraviny-zdroje-udrzatelne-

zdroj: http://www.treehugger.com/sustainable-agriculture/can-permaculture-transform-industrial-agriculture.html

article by Sammy Grover

photo by inhabitat.com & treehugger.com

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.