/Šikovný spôsob šetrenia vody a priestoru pomocou spojenia umývadla a WC
úsporny splachovač s wc

Šikovný spôsob šetrenia vody a priestoru pomocou spojenia umývadla a WC

Ako sa zdá, dodatočné umývadlo nad WC nádržkou nie je vo svete až taká prevratná novinka, u nás ho vidieť len zriedka. Jeho funkcia je zrejmá už na prvý pohľad.

Po použití toalety si oplachujete ruky priamo na WC a táto “šedá voda” plní WC nádržku na ďalšie spláchnutie. Mesačne takto ušetríte stovky litrov vody.

No úspora vody nie je jedinou výhodou. Zároveň šetríte priestor, ktorý inak zaberá bežne zavesené umývadlo na stene. Navyše, minimalizuje sa prenos mikrokvapiek plných baktérií cez do kúpeľne, či ďalších miestností.

k hygiene priam vyzýva

Benefitom je už len samotné umytie rúk, ktoré nie je až takou samozrejmosťou. Ako vieme, 30-40% ľudí, si hlavne vo verejných WC ruky neumyje, 25% (rovnako muži aj ženy) si ich neumýva po toalete nikdy. Toto umývadielko vás k hygiene priam vyzýva. Je ergonomické, dostupné aj pre malé deti, u ktorých je výchova k hygienyckým návykom obzvlášť dôležitá.

AQUAdue_5450c6da4da8d

Pojem “šedá voda” v enviromentálnom žargóne označuje predovšetkým odpadovú vodu z domácnosti, prevádzok, sprchy, ktorá neobsahuje pevné materiály a dá sa znova použiť napríklad v toaletách, či na iné účely, ktoré si nevyžadujú čistú pitnú vodu. Moderné obydlia bývajú vybavené zbernými tankami na šedú vodu, prídavnými filtrami a úpravnými zariadeniami, ktoré túto vodu vracajú do systému predovšetkým na technické účely.

KÚPIŤ >>> Úsporný splachovač s umývadlom AQUAdue u nás skladom za 98€ s DPH

K úspornému splachovaču stačí dokúpiť záchodovú misu so zvislým splachovaním momentálne v akcii baumax za 19.90 € inak bežne dostupné u vášho miestneho dodávateľa sanity medzi 25 € až 30 €.

Použitie

pouzitiekomplet_res520

Zamyslite sa nad všetkými výhodami

  • Získate umývadlo bez ďalších extra výdavkov na montáž samostatného umývadla
  • Dokonca aj v malých miestnostiach máte priestor na umytie rúk
  • Taktiež ušetríte rovnaké množstvo vody, ktoré by ste inak využili na umytie vašich rúk a to tým, že ju ná-sledne použijete na spláchnutie.
  • Vašich hostí nemusíte posielať do vašej súkromnej kúpeľne
  • Toto je zodpovedný prístup k využívaniu našej pitnej vody

Video produktu:

KÚPIŤ >>> Úsporný splachovač s umývadlom u nás skladom za 98 € s DPH.

K úspornému splachovaču stačí dokúpiť záchodovú misu so zvislým splachovaním momentálne v akcii baumax za 19.90 € inak bežne dostupné u vášho miestneho dodávateľa sanity medzi 25 € až 35 €.

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.