/Grécky ostrov Tilos je na ceste fungovať iba zo zelenej energie
ostrov-tilos-fotovolticke-panely

Grécky ostrov Tilos je na ceste fungovať iba zo zelenej energie

Malý Grécky ostrov Tilos sa chystá ukázať ostrovom po celom svete, ako sa stať energeticky nezávislým len za pomoci využitia obnoviteľných zdrojov energie. Ostrov sa nachádza v Egejskom mori a celoročne ho obýva asi 500 ľudí. Počet sa zdvojnásobuje hlavne v letných mesiacoch vďaka turistom, ktorý sem prichádzajú na rekreácie. Funguje prostredníctvom elektriny, ktorú dostáva vďaka podmorskému káblu z dieselovej elektrárne na ostrove Kos.

solárne panely

Táto metóda býva často nespoľahlivá kvôli tektonickej aktivite, ktorá mnoho krát zapríčiňuje výpadky energie. Tieto podnety viedli k vytvoreniu projektu TILOS (technologická inovácia pre miestnu úroveň, optimálna integrácia akumulátora energie). Projekt je financovaný EÚ, aby sa ostrov stal prvým stredomorským ostrovom, ktorý sa stane plne poháňaný obnoviteľnou solárnou energiou.

ostrov-tilos-fotovolticke-panely
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_power_plant_tilos_greece_2017.jpg

Vedúci projektu sa zameriava hlavne na hybridný energetický systém, ktorý vyrába a ukladá energiu na vytvorenie ostrovnej mikrogridy.  Základom systému je veterná turbína s výkonom 800 kW, fotovoltaický systém s výkonom 160 kWa akumulátorová kapacita s kapacitou 2,4 MWh, aby bola zabezpečená konzistentná dodávka energie vo dne i v noci bez ohľadu na poveternostné podmienky.

V projekte sú využívané inteligentné merače a softvér riadenia, aby dodávky energie boli čo najefektívnejšie. Solárny systém bude spočiatku pokrývať 70 percent energetických potrieb ostrova, ale v blízkej budúcnosti sa zvýši na plných100 percent.

Ostrov Tilos nebude jediný ostrov, ktorý využije tento projekt. Hybridné energetické systémy budú prijímať aj ďalšie ostrovy v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. Ostrov dúfa, že to čo sa v projekte naučia, rozšíri aj na menšie ostrovy po celom svete, aby im pomohol stať sa energeticky nezávislým.

solarne-ostrovne-systemy

Zdroj: inhabitat.com, businessinsider.com

Vo firme Ecoprodukt pôsobí na obchodnom a marketingovom oddelení. Má na starosti objednávky, logistiku a venuje sa písaniu článkov z oblasti zelenej energie, ale aj novinkám a zaujímavostiam z tejto oblasti.