/Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

Získajte dotáciu na fotovoltaický ohrev vody nielen pre vašu domácnosť

V rámci projektu Zelená domácnostiam II majú domácnosti nárok získať finančný príspevok na fotovoltickú elektráreň s výkonom do 10 kW. Finančný príspevok na panely dosahuje 1500 € pri použití 10 panelov s výkonom 300 Wp.

Najznačnejším rozdielom voči minulým rokom je ukončenie priority na systémy s akumuláciou v batériách.Tým pádom sa dostávajú do popredia opäť aj sieťové (On-Grid) elektrárne a elektrárne na FV ohrev vody.

1. Kontaktovať nášho odborníka

Kontaktujte nás prekonzultujeme vašu situáciu z technického aj finančného hľadiska a odporučíme ideálne riešenie a výšku dotácie. Odporučíme takisto formu realizácie, aby ste neprišli ani o jedno euro a naplno vyčerpali dotáciu. Dotácia je totiž uplatňovaná z fakturácie zhotoviteľa.

Dotácia - Zelená domácnostiam

2. Výber konkrétnej elektrárne

Po konzultácií budete mať v možnostiach jasno.
Pri stanovení vašich potrieb vyberieme najlepšie riešenie a dohodneme sa na cene. Finančnú záťaž za poukážku preberáme namiesto Vás my.

Dotácia - Zelená domácnostiam

3. Žiadosť o poukážku od energetickej agentúry

Poukážku vieme vyžiadať za vás. Potrebujeme na to číslo listu vlastníctva a adresy vlastníkov
Poukážka má platnosť 30 dní a tak je dôležité ju doručiť zhotoviteľovi, ktorý ju následne registruje v SIEA, aby ju mal v stanovenom období 3 mesiace preplatenú.

Dotácia - Zelená domácnostiam

4. Termín realizácie a inštalácia

Po ukončení všetkých legislatívnych povinností a udelení dotácie sa dohodneme na presnom termíne realizácie. Následne nainštalujeme a spustíme Vašu elektráreň.

Dotácia - Zelená domácnostiam

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.