/Špeciálna prísada EndoTherm™ zvyšuje výhrevnosť radiátorov, dokáže ušetriť až 15% nákladov.

Špeciálna prísada EndoTherm™ zvyšuje výhrevnosť radiátorov, dokáže ušetriť až 15% nákladov.

Čo je Endotherm™?

Endotherm™ je unikátna, patentovaná, energeticky úsporná prísada do centrálneho vykurovacieho systému. Táto prísada dokáže preukázateľne ušetriť až 15% nákladov na vykurovanie.

Ako Endotherm™ funguje?

V systéme ústredného kúrenia sa k prenosu tepla využíva iba čistá voda. Je lacná a ľahko dostupná. V skutočnosti ale voda nemá tie najefektívnejšie vlastnosti pre prenos tepla.

Pridaním prímesi Endotherm™ do vody dokážeme tieto vlastnosti zmeniť a vylepšiť tak prenos tepla vodou.

Prímes Endotherm™ dokáže vylepšiť nasledujúce vlastnosti:

 • tepelnú vodivosť vody
 • mernú tepelnú kapacitu vody – dokáže ju znížiť o 9,8% – tzn. že na dosiahnutie rovnakej teploty je potrebné o 9,8% menej energie
 • povrchové napätie vody – dokáže ho znížiť o 56% tým, že zmenší veľkosť bublín vo vykurovacom systéme

HLAVNÉ VÝHODY úspornej prísady Endotherm:

 • preukázateľná úspora 15% energie
 • znižuje vaše účty za vykurovanie až o 15%
 • znižuje spotrebu paliva na vykurovanie
 • vylepšuje vlastnosti prenosu tepla vodou
 • radiátory sa zahrievajú rýchlejšie a zostanú teplé dlhšie 
 • miestnosť je vykúrená rýchlejšie
 • stabilnejší ohrievací proces
 • kotol je v prevádzke kratšiu dobu
 • návratnosť investície je veľmi rýchla: od 4 do 6 mesiacov
 • vhodný pre všetky vykurovacie systémy na báze vody
 • keďže má nekorozívne vlastnosti, nepoškodzuje kotol ani jeho súčasti
 • navyše má chráni systém voči korózii
 • prísada je vyrobená z prírodných materiálov a možno ju vypustiť do odpadového systému
 • jednoduchá a rýchla inštalácia do 10 až 15 minút
 • 500ml na 100l vody v obehovom systéme (cca až 12 60cm radiátorov)
 • životnosť 3 až 4 roky, bez zníženia účinnosti úspory
 • bezúdržbové – po inštalácii už nepotrebuje žiadnu údržbu
 • vhodné pre: domácnosti, kancelárie, školy, hotely, nemocnice, opatrovateľské domy, posilňovne, historické budovy, teplárne
 • akreditácie a certifikácie ISO 9001: 2008,12560
 • nezávisle testované organizáciou Enertek International
 • nezávisle testované univerzitou UCLAN (The University of Central Lancashire)
 • nezávisle testované výrobcom tepelných zariadení TAS (Tomorrows Air Solutions)
 • vyvinutý a vyrobený vo Veľkej Británii

Na nasledujúcom snímku vidíme rozdiel v tvorbe veľkosti bublín v bežnej vode (a) a vo vode s prímesou Endotherm™ (b). Kombinácia vody a prímesy Endotherm™ spôsobí, že dôjde k vytváraniu viac menších mikro bublín ako jednej väčšej. Veľké bubliny sú strnulé a bránia efektívnemu prenosu tepla vo vykurovacom systéme.

Povrchové napětí a bubliny

Výsledkom je, že sa radiátory zohrejú rýchlejšie a zostanú dlhšie teplé. Endotherm™ znižuje činnosť kotla na udržiavanie teploty v budove.

Spotřeba

Moderné vykurovacie kotle vo svojich špecifikáciách udávajú svoju účinnosť, ale neudávajú, ako je táto účinnosť efektívna vzhľadom k veľkosti celého vykurovacieho systému v budove (tzn. počet radiátorov, dĺžka prívodných rúrok, veľkosť expanznej nádoby atď.). Použitím prísady Endotherm™ preukázateľne zvýšite účinnosť celého systému v budove. Zrýchlite a zlepšite výhrevnosť vášho systému!

Nezávislé testy preukázali, že vykurovací systém s prísadou Endotherm™ spotrebuje na udržanie požadovanej teploty až o 15% menej energie, než vykurovanie bez prísady Endotherm™ (systém len s vodou).

Princip

Princíp prísady Endotherm™ je, že vykurovací systém s vodou a prímesou Endotherm™ dosiahne teplotu vody 80 °C o 15% rýchlejšie ako vykurovanie len s vodou.

Princip2

Endotherm™ možno použiť aj do komerčného diaľkového centrálneho systému v koncentrácii 1%.

Je vyvinutý a vyrobený vo Veľkej Británii a je nainštalovaný v tisícoch komerčných projektoch a aj v domácnostiach.

ŽIVOTNOSŤ prísady Endotherm

Podľa testov zostane prísada Endotherm™ v centrálnom uzavretom systéme po dobu 3 až 4 rokov bez zníženia účinnosti úspory energie.

V prípade, že je z vykurovacieho systému vypustená voda z dôvodu výmeny radiátora alebo kotla, je potrebné do novej vody prísadu Endotherm™ opäť pridať. Prísada Endotherm™ je vyrobená z prírodných materiálov a možno ju vypustiť do odpadového systému.

NÁVRATNOSŤ prísady Endotherm

Návratnosť investície je veľmi rýchla – od 4 do 6 mesiacov.

DÁVKOVANIE prísady Endotherm

Prísada Endotherm™ je vhodná pre všetky veľkosti vykurovacieho systému.

Domáce malé vykurovacie systémy:

Jedno balenie prísady Endotherm™ (500 ml) stačí pre uzatvorené vykurovacie systémy s objemom 100 litrov vody. Pokiaľ sa jedná o otvorený vykurovací systém, dávku prísady Endotherm™ zvýšte o 10%. Tzn. 550ml na 100l vody v systéme. Všeobecne jedno balenie stačí pre 10 až 12 radiátora o šírke 60cm. Viac informácií o dávkovaní je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

Dávkování

Komerčné, veľké vykurovacie systémy:

U veľkých komerčných vykurovacích systémov je potrebné použiť na 100L vody 1L prísady Endotherm™.

INŠTALÁCIA:

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – do 10 až 15 minút.

Systém s expanznou nádobou:

Ak máte systém s expanznou nádobou, tak stačí prísadu Endotherm™ pridať do expanznej nádoby. Tá sa bude pravdepodobne nachádzať v podkroví. Pred pridaním prísady Endotherm™ vypustite časť vody, ktorú nahradíte prísadou Endotherm™. Vodu vypustite pomocou vypúšťacieho ventilu. Pokiaľ nie je vypúšťací ventil k dispozícii, vypustite vodu priamo z radiátora, tým že odskrutkujete prívodnú rúrku. Pridajte prísadu Endotherm™ do expanznej nádoby a doplňte vodu. Nakoniec odvzdušnite radiátory.

Uzavretý obehový systém s čerpadlom:

V prípade uzavretého obehového systému je potrebné zo systému odstrániť dostatočné množstvo vody. Systém je pod tlakom preto je potrebné kotol vypnúť. Vodu vypustite pomocou vypúšťacieho ventilu. Pokiaľ nie je vypúšťací ventil k dispozícii, vypustite vodu priamo z radiátora, tým že odskrutkujete prívodnú rúrku. Pre zmiernenie tlaku povoľte odvzdušňovací ventil. Vypustite dostatočné množstvo vody pre prísadu Endotherm™. Pridajte prísadu Endotherm™ a v prípade nutnosti ho doplňte vodou. V prípade, že systém nemá napúšťací ventil, odskrutkujte odvzdušňovací ventil a prísadu Endotherm™ nalejte cez neho, pomocou inštalačnej plniacej sady Endotherm™. Po naliatí opäť naskrutkujte odvzdušňovací ventil a uistite sa, že je všetko dobre dotiahnuté. Systém bude obsahovať vzduch, preto zapnite kotol a jemne odvzdušnite radiátory. V prípade, že kotol potrebuje byť natlakovaný, tak ho natlakujte podľa návodu. Väčšina kotlov vyžaduje tlak cca 1 bar. Potom môžete kotol začať používať tak, ako ste zvyknutý.

Rebríkové radiátory:

Inštalácia prebieha podľa návodu ako pre uzavretý obehový systém.

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené prípadové štúdie a dosiahnuté úspory u jednotlivých zákazníkov. V niektorých prípadoch je viditelné, že úspora môže byť aj viac ako 15%.

Případové studie

Špeciálna prísada EndoTherm zvyšujúca výhrevnosť radiátora 500ml

 

 

Objednať Endotherm™

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.