/Morská voda ako zdroj pitnej vody

Morská voda ako zdroj pitnej vody

Vedci navrhli konštrukciu, ktorá umožňuje vyrábať z morskej vody pitnú vodu pomocou solárnej energie.

Khalili Egineers potvrdili úvodné návrhy zariadenia „The Pipe“ (Rúra) pre iniciatívu Land Art Generator Initiative (LAGI) v Santa Monice, USA.

Konštrukcia v tvare cigary bude vytvorená pri pobreží, aby mohla vďaka solárnym panelom s výkonom 10.000MWh vyrobiť 4,5 bilióna litrov pitnej vody z mora.

Konvenčné odsoľovacie technológie, ako reverzná osmóza, využívajú nadmerné množstvo elektrickej energie, produkujú množstvo priemyselného odpadu, znečisťujú vodu a vyžadujú nákladné mechanizmy.

Približne 97% morskej vody je tvorené čistou vodou a len 3% predstavujú rozpustené pevné látky. Všetky rozpustené pevné látky vo vede sú ionizované a ovplyvnené elektromagnetickou energiou.

„The Pipe“ oproti tomu využíva proces nazývaný elektromagnetická filtrácia, ktorý by mal byť energeticky úsporný a rýchly.

Výsledkom sú dva produkty: čistá pitná voda, ktorá je priamo distribuovaná do mestského vodného okruhu a čistá voda so slanosťou na úrovni 12%. Očistená slaná voda bude dodávaná do termálnych kúpeľov pre verejné použite.

Už od roku 2010 sa pohybujeme vo svete inovatívnych technológii, ktoré riešia problém elektrického pripojenia mimo elektrickej siete - Off grid. Našim cieľom je pomáhať šetriť energiu, pretože ako prax ukazuje úspora nevyrobenej energie je ešte efektívnejšia, ako vyrobená energia.